Awaji Yumebutai, Hyogo

Architect: Tadao Ando | 安藤忠雄