PUIKIU XINYI SCHOOL LONGHUA CAMPUS

Architects: RLP | Shooting Date: 2022 Summer