Qianhai Kerry Shenzhen, Guangdong

Architects: KPF | Shooting Date: 2024 Spring