Shooting Date: 2023 Autumn

Shaoxing Marriott Hotel Shangyu, Zhejiang