Shooting Date: 2022 Fall

Sheraton Nanjing Kingsley Hotel, Nanjing