Client: Marriott Hotels | Shooting Date: 2024 Spring

Sheraton Pujiang Hotel, Zhejiang