Winland IFC Hangzhou, Hangzhou

Architects: TFP Farrells | Shooting Date: 2023 Spring