Hangzhou Dongyuan, 100 Architects

http://rexzou.com/wp-content/uploads/2022/12/Drone-Video_Hangzhou-Dongyuan_100AR.mp4 Hangzhou Dongyuan Dexin, Zhejiang Artist: 100 Architects | Shooting Date: 2022 Winter

Read More

Shanghai L Site, 100 Architects

http://rexzou.com/wp-content/uploads/2022/10/Drone-Video_Luyuefang_100architects.mp4 Jinyang L Site, Shanghai Artist: 100 Architects | Shooting Date: 2022 Summer

Read More